Na tomto mieste môžete pridať svojho "obľúbeného" dlžníka.

Do nadpisu uveďte obchodné meno a IČO dlžníka, aby ho ostatní mohli ľahko vyhľadať... Do textu príspevku uveďte, čo chcete ostatným povedať, napríklad výšku dlžnej sumy, dôvod neplatenia, iné Vaše skúsenosti s dlžníkom a podobne.

Formulár na pridanie príspevku je na konci stránky.

Prečítajte si, čo píšu o svojich dlžníkoch:

Dátum: 29.01.2011

Vložil: xmen

Titulok: exe sro

Táto spoločnosť nám vymohla pohľadávku, o ktorej sme si mysleli, že už je "stratená"...

Dátum: 29.01.2011

Vložil: royal investors

Titulok: Re:exe sro

súhlas. Podobne. Odporúčam.

Dátum: 29.01.2011

Vložil: Jojo

Titulok: Novácke chemické závody

sú v konkurze, ktovie ako to s nimi a s ich veriteľmi skončí...

Pridať nový príspevok